Hệ thống đào tạo|Hệ thống đào tạo trực tuyến|Hệ thống đào tạo trực tuyến thông minh|Đào tạo|Đào tạo trực tuyến|Cơ sở đào tạo|Học trực tuyến|Học thực tế|Kiến thức thực tế|Tài liệu thực tế|Ứng dụng thực tế
học tiếng Anh | hoc tieng anh | be hoc tieng anh | study english | Marketing online | internet marketing | Marketing trực tuyến | tiếp thị trực tuyến

BỘ TÀI LIỆU ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ HCNS

BỘ TÀI LIỆU ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ HCNS
Nhà sản xuất: HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN THÔNG MINH - Khóa học trực tuyến
Mã hàng: SIES_Ebooks_HR00003
Trạng thái: Còn hàng
Phí thanh toán: 320,000 vnđ
Trước thuế: 320,000 vnđ
Số lượng:  
   - Hoặc -   

học tiếng Anh | hoc tieng anh | be hoc tieng anh | study english | Marketing online | internet marketing | Marketing trực tuyến | tiếp thị trực tuyến				 				 Hệ thống đào tạo|Hệ thống đào tạo trực tuyến|Hệ thống đào tạo trực tuyến thông minh|Đào tạo|Đào tạo trực tuyến|Cơ sở đào tạo|Học trực tuyến|Học thực tế|Kiến thức thực tế|Tài liệu thực tế|Ứng dụng thực tếHỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN THÔNG MINH - Giới thiệu bộ tài liệu ứng dụng trong công việc thực tế được áp dụng đối với phòng nhân sự, phòng hành chính nhân sự.

 

DANH MỤC CHI TIẾT TÀI LIỆU ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ HCNS


I/ Phần I: chức năng hành chánh:


1. Quy đinh an toàn sức khoẻ 9 trang
2. Thủ tục bảo trì cty 11 trang
3. Biểu mẫu hành chánh – nhân sự: bảng chấm công, bảng ghi nhận quá tŕnh làm việc của CNV, bảng quản lý giờ công của CNV, biểu mẫu biên nhận hồ sơ, biểu mẫu đóng BHYT, biểu mẫu CNV trực tháng, danh sách tuyển dụng trong tháng, danh sách đóng BHXH, danh sách thâm niên, giấy đề nghị tăng ca, giấy điều động nhân sự, hợp đồng thử việc, danh sách lý lịch CNV, quản lý giờ tăng ca trong tháng, quản lư phép năm.
4. Quy trình và biểu mẫu đánh giá nhà cung ứng 9 trang
5. Hoạt động y tế:

• Hướng dẫn sơ cấp cứu 4 trang
• Hướng dẫn cấp cứu tai nạn lao động. 2 trang
• Trách nhiệm quyền hạn, mô tả công việc bộ phận y tế. 1 trang

6. Kiểm kê tài sản: bảng kê tài sản, kế hoạch kiểm kê, mă thiết bị. 3 trang
7. Phòng cháy chữa cháy:

• Các dụng cụ PCCC thường dùng 1 trang
• Hướng dẫn sử dung binh PCCC 1 trang
• Hướng dẫn sử dung voi rong cứu hoả 1 trang
• Kế hoạch thoát hiểm mẫu. 1 trang
• Kế hoạch thực hiện PCCC Cty 4 trang
• Nội quy PCCC 1 trang

8. Quản lý toà nhà văn pḥng: Check list để kiểm tra toà nhà văn pḥng 2 trang
9. Quản trị tài sản:

• Chính sách quản lý tài sản 4 trang
• Quy định quản lý tài sản DN 4 trang
• Quy định mua, quan lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị. 11 trang

10. Quy định quản lư văn phòng phẩm và biểu mẫu 5 trang
11. Quy định về an ninh
• Chechlist kiểm tra an ninh cty 6 trang
• Hợp đồng về an ninh, các nội dung quản lý an ninh 5 trang
12. Vệ sinh lao động: chương trình kiểm tra vệ sinh lao động 1 trang


Phần 2: Chức năng nhân sự

  1. Đánh giá công việc:

• Bản đánh giá công việc hàng tháng 2 trang

• Quy định đánh giá công việc 2 trang.
• Đánh giá công việc dưới góc nhìn 360 độ. 3 trang
• Mẫu đánh giá công việc pḥng KD 2 trang

  1. Đào tạo:

• Báo cáo kết quả học tập 1 trang
• Báo cáo kết quả học tập 6 tháng 1 trang
• Biểu mẫu đào tạo ngành. 9 trang
• E learning phương thức đào tạo mới. 3 trang
• Phiếu đánh giá kết quả đào tạo. 1 trang
• Thủ tục đào tạo và biểu mẫu 12 trang

  1. Hoạch định nhân sự:

• Hoạch định nguồn nhân lực 6 trang
• Kế hoạch ứng dụng nguồn nhân lực và biểu mẫu. 26 trang

  1. Mô tả và tiêu chuẩn công việc:

• Biểu mẫu mô tả công việc. 4 trang
• Bảng phân tích công việc. 3 trang
• Bảng câu hỏi để phân tích công việc. 3 trang
• Nội dung chính mẫu bản mô tả - tiêu chuẩn công việc. 1 trang

  1. Quản lý kỷ luật.

• Cách thức xử lý tranh chấp lao động. 1 trang
• Thủ tục xử lý vi phạm, khiếu nại và biểu mẫu. 11 trang

6.      Quy định quản lý nhân sự chung và biểu mẫu. 16 trang
7. Quy chế lương thưởng – kỹ luật.

• Các biện pháp kích thích nhân viên. 1 trang
• Hướng dẫn công việc quản lý chế độ. 3 trang
• Kỹ luật khen thưởng nhân viên. 4 trang
• Quy chế lương thưởng công ty. 7 trang
• Quy chế khen thưởng kỷ luật. 5 trang

  1. Quy trình quản lý nhân sự. 8 trang
  2. Thăng tiến: phiếu thăng chức GĐ, TP 2 trang
  3. Tuyển dụng:

• Bản câu hỏi phỏng vấn. 4 trang
• Kết quả đánh giá phỏng vấn. 2 trang
• Lựa chọn nhân sự trong hay ngoài DN. 1 trang
• Mẫu đánh giá chất lượng quảng cáo. 1 trang
• Thủ tục tuyển dụng và biểu mẫu version 2.0. 32 trang

 

Phần 3 Chức năng tổ chức:

1. Chức năng nhiệm vụ Pḥòng HCNS version 2.0 27 trang
2. Chức năng nhiệm vụ Pḥng kế toán 19 trang
3. Chức năng nhiệm vụ Pḥng KD 15 trang
4. Chức năng nhiệm vụ XN SX 3 trang
5. Phân công nhiệm vụ BGD 3 trang

 

Phần 4: Chức năng quản trị

1.    Hệ thống quy định DN:

1.1     Điều lệ công ty 13 trang

1.2     Nội quy chung công ty 2 trang

1.3     Nội quy công ty tổng hợp 8 trang

1.4     Nội quy xưởng SX 2 trang

1.5     Quy định trả lương 8 trang

1.6     Quy định bốc xếp 2 trang

1.7     Quy định chế độ báo cáo nội bộ toàn công ty 9 trang

1.8     Quy định lề lối làm việc 6 trang

1.9     Quy định pḥòng gian bảo mật 3 trang

   1.10     Quy định quản lý thông tin 1 trang

   1.11     Quy định quản lý và sử dụng điện năng. 2 trang

   1.12     Quy định ra vào cổng của khách hàng. 4 trang

   1.13     Quy định sử dụng điện thoại 2 trang

   1.14     Quy định sử dụng máy fax 2 trang

   1.15     Quy định sử dụng máy photo 2 trang

   1.16     Quy định sử dụng máy tính, mạng nội bộ. 2 trang

   1.17     Quy định sử dụng xe trong công ty. 1 trang

   1.18     Quy định về canteen. 2 trang

   1.19     Thoả ước lao động tập thể 14 tran

2. Quản lý hồ sơ, tài liệu:

• Hướng dẫn quản lý hồ sơ 1 trang

• Hướng dẫn lập lưu đồ, quy tŕnh 1 trang
• Thủ tục kiểm soát tài liệu, biểu mẫu. 24 trang

3.      Văn hoá DN:

• Danh sách các yếu tố văn hoá DN. 1 trang

• Làm thế nào xây dựng văn hoá DN. 7 trang
• Văn hoá DN ở nước ta hiện nay. 15 trang
• Văn hoá DN với chiến lược KD. 7 trang

 

Phần 5: Tài liệu nghiên cứu HCNS kèm theo

1.         Đánh giá thực hiện công việc. 11 trang

2.         Đào tạo và huấn luyện nhân viên. 21 trang

3.         Employee management (tài liệu tiếng Anh). 169 tr.

4.         Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động. 9 trang

5.         Huy động nguồn nhân lực. 3 trang

6.         Kỹ năng đàm phán. 33 trang

7.         Kỹ năng lănh đạo và quản trị. 36 trang

8.         Kỹ năng thuyết tŕnh. 12 trang

9.         Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 13 trang

10.     Nuôi dưỡng tinh thần nghiệp chủ. 13 trang

11.     Phân tích công việc. 9 trang

12.     Phát triển DN bằng cải tiến năng suất. 4 trang

13.     Phương pháp đánh giá nhân viên. 3 trang

14.     Tóm tắt quản trị nhân sự. 3 trang

15.     Tài liệu HRM tiếng Anh. 104 tr.

16.     Thời gian và văn hoá. 3 trang

17.     Thu thập thông tin và đào tạo nhân viên. 2 trang

18.     Tiếp nhận va tuyển chọn nhân viên mới. 2 trang

19.     Tổng quan về quản trị nhân sự. 14 trang

20.     Trả công lao động. 11 trang

21.     Tuyển dụng nhân viên. 7 trang

22.     Ý tưởng là tài sản vô hình của DN 3 trang

23. Cơ cấu tổ chức DN 19 trang

Chi tiết xin click vào đường link sau để download:  BỘ TÀI  LIỆU ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ HCNS (Mật khẩu xem nội dung: www.utpshops.vn)

  Tài liệu dạng file Acrobat(pdf).

Viết đánh giá hoặc cảm nhận về sản phẩm, dịch vụ

Họ và tên:


Đánh giá, cảm nhận của bạn về sản phẩm | Dịch vụ: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu           Tốt

Nhập mã bảo vệ:Tags: Ebooks