Hệ thống đào tạo|Hệ thống đào tạo trực tuyến|Hệ thống đào tạo trực tuyến thông minh|Đào tạo|Đào tạo trực tuyến|Cơ sở đào tạo|Học trực tuyến|Học thực tế|Kiến thức thực tế|Tài liệu thực tế|Ứng dụng thực tế
học tiếng Anh | hoc tieng anh | be hoc tieng anh | study english | Marketing online | internet marketing | Marketing trực tuyến | tiếp thị trực tuyến
Tin tức mới
Tuyển cộng tác viên dự án giáo dục tiểu học
 HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN THÔNG MINH - Để mở rộng hoạt động đào...
Sự kiện 12/2016- Tự động hóa hoạt động quảng cáo Bất Động Sản trên môi trường mạng xã hội Facebook
      Sắp đến TẾT rồi, thị trường bất động sản sẽ nhiều...
Sự kiện 10/2016- Nâng cao công tác tuyển dụng với mạng xã hội nghề nghiệp Linkedin
Thông báo: BTC ngừng tiếp nhận đăng ký do đã đủ số lượng thành viên! Xin...
Lịch khai giảng các khóa học tháng 10/2016
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN THÔNG MINH -  thông báo lịch khai giảng...
Chia sẻ miễn phí khóa học "Các hàm Excel cơ bản dành cho người làm nhân sự"
(HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN THÔNG MINH) - Nhận thức được tầm quan trọng...
Lịch khai giảng các khóa học tháng 03/2014
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN THÔNG MINH -  thông báo lịch khai giảng...

Tập hợp các mẫu hợp đồng mới nhất

học tiếng Anh | hoc tieng anh | be hoc tieng anh | study english | Marketing online | internet marketing | Marketing trực tuyến | tiếp thị trực tuyến				 				 HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN THÔNG MINH - Tập hợp các mẫu hợp đồng mới nhất hiện tại, rất hữu ích cho công việc, cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bạn có thể download tại đây: Tuyển các mẫu hợp đồng mới nhất.

MỤC LỤC
Phần thứ nhất. KỸ THUẬT SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG..................................... 7
MỤC I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VÀ SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG..... 7
MỤC II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ, KINH TẾ (GIAO DỊCH BẢO ĐẢM)........................................... .................................................. ................................................. 14
MỤC III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM 21
MỤC IV. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH RỦI RO KHI KÝ KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG........................................... ............................ 23
Phần thứ hai. Mẫu hợp đồng đấu thầu, khảo sát, thi công xây dựng....... 29
1.Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng THỂ công trình........................ 29
2.MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH............................................ ......................... 32
3.MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH............................................ 35
4.MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH 37
5.mẫu HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở............................................... .................................................. .................... 39
6.mẫu HỢP ĐỒNG Cải tạo và mở rộng nhà ở tư nhân............................................. ................................ 41
7.Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình............................................ ........................................ 44
8.mẫu HỢP ĐỒNG KIỂM NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG............................................ .................................... 49
9.mẫu HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU (hồ sơ mời thầu xây lắp)............................ 51
10.mẫu HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) (hồ sơ mời thầu xây lắp)................. 52
11.mẫu HỢP ĐỒNG1 (Văn bản hợp đồng xây lắp) (hồ sơ mời thầu xây lắp)..................................... 53
12.mẫu BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1) (hồ sơ mời thầu xây lắp)............................................ .... 55
13.mẫu HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU (hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ) 56
14.mẫu HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)(hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ) 57
15.mẫu HỢP ĐỒNG(1) (Văn bản hợp đồng xây lắp gói thầu quy mô nhỏ) (hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ)............................................ .................................................. .................................................. ...... 58
16.mẫu BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1) (hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ) 61
17.mẫu HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1) (hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp)......... 62
18.mẫu HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU (hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp)................... 63
19.mẫu HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU(hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp) 64
20.mẫu HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1) (hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp) 65
21.mẫu HỢP ĐỒNG(1) (Văn bản hợp đồng xây lắp) (hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp).... 66
22.mẫu BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1) (hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp).................. 68
23.mẫu HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU (hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa).. 69
24.mẫu HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1) (hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa) 70
25.mẫu HỢP ĐỒNG (1) (Văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa) (hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa) 71
26.mẫu BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1) (hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa)............................................. 73
27.mẫu HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng đối với hình thức hợp đồng trọn gói hoặc theo tỷ lệ phần trăm)(hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn)............................................ .............................................. 74
28.mẫu HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng đối với hình thức hợp đồng theo thời gian) (hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn)............................................ .................................................. .............................................. 77
29.mẫu DỰ THẢO HỢP ĐỒNG(1) (về chào hàng cạnh tranh)............................................ ....................... 80
Phần thứ ba. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU: MUA BÁN, TẶNG CHO TÀI SẢN, CỔ PHIẾU, NHÀ Ở, ĐẤT ĐAI, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.................................... 84
30.MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN.............................................. .................................................. ..................................... 84
31.MẪU HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN.............................................. .......................... 87
32.MẪU HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN.............................................. ............................................... 90
33.MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA.............................................. .................................................. ............. 93
34.Mẫu HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE................................................ .................................................. ............................. 96
35.Mẫu HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA............................................ ............................. 99
36.MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở............................................... .................................................. ................... 103
37.Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở............................................... .................................................. ...................... 106
38.Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở............................................... ............... 111
39.MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở (một phần ngôi nhà)............................................. ......................... 115
40.MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC........................................... ................. 119
41.MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ Ở THU NHẬP THẤP............................................ .................... 121
42.Mẫu HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT............................................ .............................. 127
43.Mẫu hợp đồng ỦY quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở qua sàn giao dịch BĐS đối với trường hợp sàn không trực thuộc chủ đầu tư............................................... ................................ 129
44.Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại............................................. ................... 133
45.mẫu HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ............................................... ................................. 142
46.Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở............................................... .................................................. ..................... 144
47.mẫu HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ............................................... ............................... 147
48.Mẫu hợp đồng đổi nhà ở............................................... .................................................. ................................... 149
49.mẫu HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN............................................. .................................................. .... 152
50.Mẫu HỢP ĐỒNG TẶNG CHO............................................... .................................................. ................................ 155
51.MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT............................................ ........................................ 158
52.MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ.............................................. .................................................. ...................... 160
53.mẫu HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT............................................ ............................ 162
54.mẫu HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.................... 164
55.mẫu HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ............................................... ............................... 166
56.mẫu hợp đồng trao đổi tài sản............................................. .................................................. ..................... 171
57.mẫu HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI nhà ở............................................... .................................................. .................... 176
58.MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN............................................ ................................................. 179
59.Mẫu đơn mua cổ phần đối với tổ chức............................................ .................................................. ....... 181
60.Mẫu báo cáo về chào bán cổ phần riêng lẻ.............................................. ......................................... 183
61.MẪU TÀI LIỆU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ 184
62.MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ.............................................. ................ 186
63.MẪU DANH SÁCH TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ.............................................. .................. 188
64.MẪU ĐƠN MUA CỔ PHẦN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN............................................. .................................................. . 189
65.MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHƯA NIÊM YẾT............................................. ............. 190
66.MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (MẪU 1)................................................ .............................. 192
67.MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (MẪU 2)................................................ .............................. 196
68.MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (BẢN TIẾNG ANH).............................................. ............ 199
Phần thứ tư. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG, ỦY QUYỀN, THUÊ, CHO THUÊ, CHO MƯỢN TÀI SẢN, BẤT ĐỘNG SẢN, TÁC PHẨM, CÔNG NGHỆ, NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU.................................................. .................................................. ................. 200
69.mẫu HỢP ĐỒNG THUÊ, cho thuê BẤT ĐỘNG SẢN............................................. ....................................... 200
70.MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN............................................. .................................................. .......................... 204
71.MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ, NHÀ CHUNG CƯ............................................... ........................................ 208
72.MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN............................................ .................................................. ............................. 212
73.MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở............................................... .................................................. ............................ 216
74.MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI............................................. .................................................. .............. 219
75.MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI............................................. .................................................. ... 222
76.Mẫu hợp đồng thuê nhà ở xã hội............................................. .................................................. ................. 225
77.Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội............................................. .................................................. ...... 228
78.MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ.............................................. .................................................. ......... 232
79.Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ.............................................. .................................................. ............ 235
80.Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại............................................. .................................................. .... 238
81.MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP........................................ 242
82.MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP............................................ ................................... 246
83.MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI.............................................. ........................................ 252
84.MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CHO cá nhân, tổ chức NƯỚC NGOÀI............................................ ...... 254
85.MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ làm văn phòng đại diện............................................ .............................. 256
86.mẫu HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT............................................ .................................................. . 258
87.mẫu HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT............................................ ....................................... 261
88.mẫu HỢP ĐỒNG THUÊ QUYÈN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT............................... 264
89.MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT............................................ .................................................. ........................................ 268
90.MẪU ĐƠN XIN THUÊ LẠI ĐẤT............................................ .................................................. ............................... 269
91.mẫu HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN270
92.mẫu HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT..... 272
93.mẫu HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU DÂN CƯ........................................ 275
94.mẫu HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT............................................ ......................... 278
95.MẪU HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN............................................. .................................................. ......................... 280
96.MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM (trong lĩnh vực biểu diễn)........................................... ..... 285
97.MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM (trong lĩnh vực xuất bản)............................................ .... 287
98.MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM (trong lĩnh vực sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, phim và chương trình phát thanh, truyền hình)...................... 289
99.MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM (đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh)............................................ .................................................. .................................................. ................. 291

Hãy xem chi tiết trong file tải về.

Bạn có thể download tại đây: Tuyển các mẫu hợp đồng mới nhất.

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ:Tags: News,